Mindennapok Történései


Nyilvános bocsánatkérés - "izgi"

Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke azt kérte tőlem közvetve - tehát nem a "face to face" - hogy nyilvánosan kérjek bocsánatot. Balázs, megtettem.

Kőhegyi Dániel
H - 6300 Kalocsa, Széchenyi út 33. I./3.
+36-30-65-28-362
kohegyidaniel@kohegyidaniel.hu
www.kohegyidaniel.hu
facebook.com/kohegyi.daniel

Forrás: https://www.facebook.com/kohegyi.daniel


Tisztelt
Bábel Balázs
Kalocsa
Szentháromság tér 1.
6 3 0 0

Ikt. szám: 172/2020

T. Címzett(ek)!

Kezdem magam úgy érezni, mint aki megcsömörlött (egyébként nem, de higgyék ezt), hiába kiabál bele a nagyvilágba oroszlán szívvel, vitézi "kardvívással", igazságot hangoztatott "jelentéktelen ember". Akkor, hogy mindent tisztán lássunk így, a legelején: soha nem voltam "pótbábú" a sakktáblán, és jelzem, nem most fogom elkezdeni.

Ez a gondolatfelvonás talán megnyugtatta. Az Ön érdekében elég, hogyha csak ezt az egy mondatot olvasgatja, ugyanis ebben a túldimenzionált - időnként illuminált (munkatársaival együtt) - állapotában nem mondom, hogy felismeri, hanem inkább; ebben él.

Egy kissé térjünk ki a kliensé vált áldozatra: "KÉRJEN NYILVÁNOSAN BOCSÁNATOT". (Közvetve kérte tőlem dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek úr) - de Érsek úr, miért is? Hogyan? Miként?

Az én értelmezésemben a bocsánatkérés úgy értelmezhető, hogy - és most nagyon jól figyeljen, mert írom, leírom...:

 • Bocsánatot kérek, dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskemtéi érsek és megtropolita úrtól azért, mert először bátorkodtam hozzá, személyesen, hatszemközt (dr. Tóth Tamás, dr. Bábel Balázs, és jómagam) fordulni 2010-ben elsőéves papnövendékként abban a reményben, hogy pap szeretnék lenni, és az abúzust folyamatosan gyakorló, "rám nehezedő" paptól megválni - talán még a Főegyházmegyéből is eltávolítandó kérést bíztam Önre - szíveskedtem Ön elé tárni..
 • Bocsánatot kérek azért, mert elfogadtam az Érsekség/Érsek úr által felkínált lehetőséget, abban a meghatározási pontban, hogy "fogd be a szád, és pap lehetsz".
 • Bocsánatot kérek azért is, mert mindezt átélt/megélt/látott hivatali ügyek kapcsán nem sikerült kiábrándulni az Anyaszentegyházból, hanem elsődleges célunk az volt, hogy szolgáljam az Egyházat, az evangéliumi hírt tovább vigyem, adjam oda azok számára is, akik talán nem juthatnak hozzá az Örömhír meghallására és befogadására.
 • Bocsánatot kérek azért, amiért mindvégig kitartottam és hittem az anyaszentegyházi hierarchiában, hittem abban, hogy győzhet az igazság: a krisztusi igazság, a Feláldozott Bárány védtelen győzelme.
 • Bocsánatot kérek azért, amirét hittem az apostolságban, hogy minden püspök az apostolok, Krisztus munkatársai és kiválasztottjai továbbadhatják a jézusi küldetést a felszentelés kegyelmében.

- Bocsánatot kérek azért, mert elhittem, hogy több nincs nekem, csupán az a jelmondat, amit pappászentelésemkor választottam, hogy "Semmi sem vagyok, Uram, de a Tiéd vagyok".

 • Bocsánatot kérek, amiért az Anyaszentegyház tisztulása érdekében felmertem vállalni felszentelt papként, hogy az egyházban igenis vannak javítanivalók. Hiszen a Szentgyónás szentségéből írott szakdolgozatom - ezúton ajánlom Érsek úr és segédjei figyelmébe - rásegített megérteni kutatásom során, hogy soha nem késő, mindig van irgalom, irgalmasság, mindig van megbocsájtás. Azonban hozzá kell tennem, hogy a megbocsájtás, irgalom, irgalmasság nem feltétlen feltételezi azt, hogy mindenki a maga státuszában élje meg ezt az adott "kegyelmi állapotot".
 • Bocsánatot kérek azért, amiért nem ismertem fel időben azt, hogy Érsek úr kézfeltétele megtörténtekor - és épp ezért maradok/vagyok mind a mai napig felszentelt pap ->> az "ördög is egyszer, valaha angyal volt"...
 • Bocsánatot kérek azért is, amiért felvettem azon személyekkel a kapcsolatot, akiket Érsek úr homoszexualitás ügyében nem szentelt pappá, mondván, hogy ő a pápai tanácsát, instrukcióit követi. Igen... Mindez történt 2011-2012-2013-2014-2015. évben. Akkor hány mércével (3-4-5-6) mér Érsek úr?

Mindez azután történt, hogy dr. Mészáros Istvánt, akit fiatalkori abúzussal, homoszexualitással vádolok - ezzel nem mondtam újat, hiszen ez megtörtént; de tegyük egyszerű, olvashatóvá - mégis papként szolgál, mégis Kalocsán, az Érsekséghez, Bábel úrhoz, Önhöz közel tartja. Hiába a Nunciatúra levelének, hogy dr. Mészáros István azonnali hatállyal hagyja el az Érsekség auláját. Hiába a többszöri "felülről jövő utasításnak", Érsek úr maga mondta: "Kalocsán én vagyok a pápa." - ehhez kifejezetten gratulálok. Vannak így egy páran.

 • Még egyszer bocsánatot kérek azért, mert elfogadtam a papság szentségének kiszolgáltatását egy olyan apostoli jogutódtól, aki fittyet hány minden egyház- és polgárjogi instrukciókra, nemigen betartva azokat - mentelmi jog? Hűhhhaaaaa.... Érsek úr, ez már lejárt lemez...

Ugyanis abban a hitben élni, hogy "az egyházjog egyedül - szinte kivétel nélkül - csak a püspököket védi, hát... tisztelettel... többedmagammal megköszönjük.

Persze! Folytatom még a bocsánatkérést... csak egyelőre ennyi időm volt erre az agytrösztre.... Ha kívánják tovább folytatom.

Ha még kérni fogják, nyilván bocsánatot fogok kérni, amiért csak lehet... Egyelőre azon az állásponton vagyunk többedmagammal, hogy Érsek úr lépjen ki a Mária Teréziának készített "Tükörszobából", és kicsit szívjon friss levegőt, döntsön egyházi "méltóságának" megfelelően. Ne hozzon tovább is szégyent püspöktársaira, az egyházmegyés (feketeruhás)papjaira, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciára, a Vatikánra, a Szentatyára, és minden jószándékú, elhivatott, elkötelezett egyházközeli laikus hívőre.

K e c s k e m é t, 2020. július 24.

A Feltámadás reményébe vetett hittel, az Élő Igazságban reménykedve,
                                                       maradok őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

(Kőhegyi Dániel) sk.
felszentelt-római katolikus lelkipásztor 


"Hogy értsd a szót, olvasd az Írást..."

Tisztelt Olvasók!

Többen felkerestetek már azzal, hogy nem találjátok a #444.hu által leközölt cikkben említett januári publikálásaimat, dokumentumokat. Ezúton #még_egyszer feltöltöm, hogy ne kelljen 15-20 percig visszagörgetni az időv(F)onalat.

 • Szeretném ha tudnátok, hogy mi ezzel az egésszel a célom. A kommenteket és privát üzenetet olvasva más irányt vetett a partról elindított Anyahajó.Kicsit dr. Bábel Balázs érsek úr is belegondolhatna abba, hogy mi is történt valójában. Ezt most nem fejtem ki jobban, azt majd egy másik alkalommal. (Azonban zárójeles megjegyzésként csupán annyit tennék hozzá, hogyha Bábel érsek úr most nem érsek lenne, hanem tisztességes családapa, és az Ő gyermekével történtek volna meg mindezek, amik a színjáték-sorozat netovábbja, cselszövés és ármány, becsapás és hazugság, akkor úgy hiszem, hogy egy jóérzésű Édesapa nem hagyná mindezt szó nélkül, hanem egészen a végéig, utánajárna a dolgoknak, hasonlóképpen, mint azt az egyik jó barátom, tanácsadóm összeírt 10 gondolat + 2 pont alapján, talán azonos kérdések és kérések (meglehet követelések) fogalmazódnának meg benne is. Biztos vagyok benne, hogy a néhai Bábel apa nem elzavarta volna Érsek urat, nem tagadta volna ki, hanem a molesztálást elkövető pap felelősségrevonását követelte volna, és ez még talán a legminimálisabb dolog, ami elvárhatóan volt/van/lesz.)
 • HA EGY HASONLÓ FIATALEMBER, MINT ÉN, AKI ÚGY NŐTT FEL, HOGY SZINTE AZ ANYATEJJEL SZÍVTA MAGÁBA AZ EGÉSZ EGYHÁZI LÉGKÖRT, ÉS EGY OLYAN DÖNTÉST HOZOTT MEG PÁLYAVÁLASZTÁSKOR 17-18 ÉVESEN, AMI EGY TELJES ÉLETRE SZÓL, ÉS ERRE KÉSZÜL A LEGGÖRÖNGYÖSEBB ÚTON, AMIT CSAK EL LEHET KÉPZELNI, ÉS HA ESETLEGESEN ŐT IS ILYEN VAGY EHHEZ HASONLÓ ABÚZUS ÉR, AKKOR MERJEN IGENIS SZÓT EMELNI, HANGOT ADNI EZ ELLEN, ÉS NE AZ LEGYEN, HOGY "FOGD BE SZÁD, MERT HA NEM, AKKOR KI VAGY RÚGVA".
 • VÉGIGGONDOLTA, HOGY EGY 18 ÉVES FIATALEMBER, AKI AKKOR HOZOTT EGY NAGYON KOMOLY DÖNTÉST A PAPI HIVATÁS MELLETT (ŐSZINTE SZÍVVEL, ÁTIMÁDKOZVA, MEGFONTOLTAM). NAGYON NEHÉZ DÖNTÉS VOLT, DE AMIKOR MEGHOZTAM #SZABADON DÖNTÉSEMET NAGYON ÖRÜLTEM. ÉS MI TÖRTÉNT EZUTÁN? ELKEZD MOLESZTÁLNI EGY FŐPAPI STÁTUSZBAN LÉVŐ, HATALMÁVAL VISSZAÉLŐ FELSZENTELT SZEMÉLY, AKI UTASÍT, HOGYHA NEM CSINÁLOD EZT+AZT+AMAZT, ÉS HA A TELEFONHÍVÁSOMAT NEM FOGADOD, ÉS HA NEM JÖSSZ EL VELEM IDE+ODA+AMODA, AKKOR KI FOGLAK RÚGATNI ONNAN, AMI SZÁMODRA (SZÁMOMRA -kd.) A LEGKEDVESEBB... EZT VÉGIG GONDOLTA ÉRSEK ÚR? MERT OKÉ, HOGY MOST 28 ÉVES VAGYOK, ÉS HOGY EGYÉBKÉNT TELJESEN TÖNKRETETTEK, HISZEN MAJDNEM RÁMENT AZ EGÉSZSÉGEM, MERT HIÁBA KÉRTEM SEGÍTSÉGET, NEM KAPTAM, MÉGIS A PAPI PÁLYÁT VÁLASZTOTTAM. UGYANIS HITTEM ABBAN, HOGY LESZNEK MAJD BÁTRAK ÉS BARÁTOK, LESZNEK MAJD OLYANOK, AKIKKEL EGÉSZSÉGES PAPI KÖZÖSSÉGET LEHET KIALAKÍTANI, ÉS NEM ADOM FEL CSAK AZÉRT MERT AZ ÖRDÖG ODÉBB AKART TASZAJTANI... DE HOGYHA EGY KICSIKÉT GYENGÉBB ÉS KEVÉSBÉ ELKÖTELEZETT HÍVŐ, ISTEN ÁLTAL, A PAPI SZOLGÁLATRA MEGHÍVOTT EMBER LETT VOLNA AZ ABÚZUST ELSZENVEDŐ ILLETŐ, AKKOR MÁR RÉG ÖNGYILKOS LETT VOLNA, ÉS AZ ANYASZENTEGYHÁZ KRISZTUSI KEZÉHEZ TAPADNA EGY SZOLGÁLATRA KÉSZ FIATALEMBER KIONTOTT VÉRE ÉS HALÁLA?
 • SZERETNÉM FELHÍVNI A FIGYELMET, HOGY A CIKK ARRA A 2010-BEN - ÉS AZÓTA KÖZVETVE IS - MOLESZTÁLÁSSAL KAPCSOLATOS "(EGY)HÁZON BELÜLI" KIVIZSGÁLATLAN, KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI TÉNYT TÁRT FEL. AZÉRT NYERHETTEM EL A PAPSÁG SZENTSÉGI KEGYELMÉT, MERT ADDIG IS CSENDBEN VOLTAM, NEM SZÓLTAM ERRŐL NYILVÁNOSAN, AZONBAN A PAPSZENTELÉST KÖVETŐEN MINDENÉRT ELŐ LETTEM VÉVE (ha belegondolok, akkor még kispapságom ideje alatt is olyan blőd badarságokkal inzultáltak, hogy "Tisztelendő úr, (vagy lehet Tesztelendő úr voltam) Ön illetlen öltözékben jelent meg az Érseki Kastélyban" - ezt a megrovó levelet akárkinek megmutattam, mind egytől egyig csak annyit mondott, hogy "meglátott a Mészáros, ahogy flangálsz a kastélyban")...
 • AZ INTERJÚVAL, A CIKK MEGJELENÉSÉVEL NEM AZ VOLT A CÉLOM, HOGY A FELFÜGGESZTÉSEMET TEGYÉK SEMMISSÉ, VAGY VONJÁK VISSZA, MERT ERRŐL SZÓ SINCS. ÍRVA MONDOM: ESZEM ÁGÁBA SINCS VISSZAKUFÁRKODNI MAGAM EGY ILYEN BAGÁZSHOZ. 
 • SAJNÁLOM, HOGY EGY FŐPÁSZTOR, AKI MINDEN PAPSZENTELÉSKOR FELELŐSSÉGET VÁLLAL A SZENTELENDŐKÉRT, MÉGIS ELŐFORDUL EGYFAJTA KETTŐS-HÁRMAS-NÉGYES MÉRCE FŐTISZTELENDŐSÉGEDBEN. (.... - ld.: a következő bejegyzésben).
 • AZ IS MÉLYSÉGES MEGDÖBBENÉSSEL TÖLT EL, HOGY A TÜKÖRKÉPÉHEZ BESZÉL, ÖNMAGÁT (nem)LÁTVA, MINDEN ERKÖLCSI, JOGI, EMBERHEZ NEM MÉLTÓ MÓDON KÖZLEMÉNYT AD KI, AMIBEN KÉPTELEN FELISMERNI ÉS BEISMERNI AZ ELMISMÁSOLÁSRA ALAPULÓ KORMÁNYZÓI TEVÉKENYSÉGÉT, AMELY MÁR EGYÉBKÉNT IS RENGETEG ÁLDOZATOT KÖVETELT, ÉS AMI EGYÉBKÉNT NEM A CIKKBEN FOGLALTAKRÓL TESZ VALLOMÁST, HANEM HOGY AZ ÖN NEVE ÁLTAL FÉMJELZETT KÖZLEMÉNYT MEGCÁFOLNI SEM VOLT HAJLANDÓ, MINDINKÁBB ELTERELÉSRŐL VAN SZÓ, A MÁR PAPPÁ SZENTELÉSEM UTÁNI IDŐSZAKOT KIFOGÁSOLJA, ILLETVE A FELFÜGGESZTÉS TÉNYÉT HASZNÁLJA PAJZSUL. EZEK NEM ÉRINTETTÉK AZT A "HALLGATTASSÉK MEG A MÁSIK FÉL" CIKK TARTALMÁT - AMI MÁR ÖNMAGÁBAN ABSZURD, HISZEN LETT VOLNA RÁ LEHETŐSÉGE, HOGY CÁFOLJA MINDAZT, AMI A CIKKBEN SZEREPEL. 
 • MEGÉRTEM, UGYANAKKOR MÉLYSÉGESEN SAJNÁLOM, HOGY MIÉRT CSAK A "SPÁJZBÓL" ELŐKAPART PISZKAVASAT - A KÖZELMÚLTBAN ELKÖVETETT HIBÁIMAT FELSOROLVA RENGETEG BETOLDÁSSAL HATALMAS KÉPZELŐEREJÉNEK KÖSZÖNHETŐEN, SZEMÉLYISÉGI JOGAIMAT FIGYELMEN KÍVÜL HAGYVA a Magyarországon is hatályos GDPR adatvédelmi irányelveket, EZ MÉRHETETLENÜL kimeríti a szenzitív (nem csak személyes, szóval súlyosabb) adattal való munkáltatói visszaélést - VOLT KÉPES ESZKÖZÜL HÍVNI SEGÍTSÉGÜL, HISZEN A CSALÁDOM NEM ÁLLT KÖTÉLNEK, MÉG A TÖBBSZÖRÖS MEGFENYEGETÉSEI SEM JÁRTAK SIKERREL, CSUPÁN ÁRTATLAN, HITHŰ, ELKÖTELEZETT NEGYEDÉVSZÁZADOS SZOLGÁLATUKAT GÓRCSŐ ALÁ VÉVE, ÚJRA MEGFORGATTA KEGYETLEN TŐRÉT EREDMÉNYTELENÜL, A MÁR-MÁR KÉNYSZERESEN FENYEGETŐ BESZÉDE ÁLTAL, AZ ANYASZENTEGYHÁZRA, A SZENTSZÉKRE, PÜSPÖKTÁRSAIRA IS SZÉGYENT HOZVA EZZEL. 
 • BÍZOM ABBAN, HOGY A JÖVŐ GENERÁCIÓJA, AKIK TISZTA SZÍVVEL ÉLETÜKET AZ ANYASZENTEGYHÁZNAK AJÁNDÉKOZZÁK, NEM ÉRI HASONLÓ MOLESZTÁLÁS, ABÚZUS, ELTUSSOLÁS, MEGFENYEGETÉS, STB.. HA MÉGIS, MERJENEK LÉPÉST TENNI, NE NYUGODJANAK BELE, NE ENGEDJÉK, HOGY ÁMÍTÁSBA ESSENEK, HANEM MINDEN ÉRINTETT ÖNTSÖN TISZTA VIZET A POHÁRBA.
 • Én is ezt tettem.

"Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet. Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot. Ha ezekre sem hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos." (Mt 18, 15-17)

K e c s k e m é t, 2020. június 29.

Tisztelettel, Kőhegyi Dániel

#Katolikus #Egyház #Vatikán #Magyarország #Nunciatúra #MKPK #KalocsaKecskeméti #Főegyházmegye #HUAsztrik #BábelBalázs #érsek #MészárosIstván #botrány #fiatalkor #abúzus #kőhegyidániel2020 #HU6300 #HU444 #Kalocsaváros


 • A #KalocsaKecskemétiFőegyházmegye Közleményéhez (kiegészítő ☕️)

"A főegyházmegye közleménye, (...) nem vádolható azzal, hogy figyelembe venné Kőhegyi Dániel személyiségi jogait, hosszan és érzékletesen listázza az érsekség papjának megvetendő cselekedeteit, kiteregeti egészségügyi állapota részleteit." (Forrás: www.444.hu)

 • "Ismerve a Magyarországon is hatályos GDPR adatvédelmi irányelveket, ez nagyon durván kimeríti a szenzitív (nem csak személyes, szóval súlyosabb) adattal való munkáltatói visszaélést." (D. R.) 
 • vitéz Vörösváczky Csaba által írott 2020. május 28-ai keltezésű közleményt tudomásul vettem, ezt közzé is tettem minden általam használt nyilvános portálon, megjelölve a Székkapitány által felsorolt dátumot.
 • A vitézi Közleményben nem szerepelt kérdés, fellebbezési lehetőség sem volt adott, ugyanis az egy évvel ezelőtti telefonbeszélgetésünkkor Székkapitány úr teljesen más indokra hivatkozott. A Közleményben szereplő mindkét megjelölt időpontban "igazoltan voltam távol".
 • Ettől függetlenül 2017. szeptember 6-án, Székkapitány úr a kalocsai Érseki Kastély portáján hagyott levelét átvettem, amelynek tartalma egy frissen kiállított, lepecsételt, aláírt Díszoklevél volt 2017. augusztus 20-ai keltezéssel. Tartalmát tekintve a Történelmi Vitézi Rend tagja lettem. Ezt a tagságot 2020. május 28-án nyilvántartásukból törölték. A tájékoztatást ezúton is megköszönöm.

"(...) Facebookos bejegyzésein püspöknek (?), vitéznek adta ki magát (...)" - közleményében nyilatkozta dr. Bábel Balázs érsek

Egyelőre nem fogok pontról pontra végigmenni mindazon, amit cáfolatként, bizonyítékokkal alátámasztva nyilvánosságra hozhatnék, mert ez teljes mértékben eltér a tárgytól. A főegyházmegye közleménye egy felesleges, figyelemelterelés a TÉNYEKről.
(Úgy hiszem, hogy SMS-emben is elég egyértelmű voltam.)


"egy pap ilyet nem tehet, pláne fiúval"


 • Elkezdődött; 
  igazság, becsület, béke. E három erény, amely kovácsolt vasként suhan át a "mindenki más kezét mossa" -csoporton. Mindent elérhetővé teszünk, amihez Rátok is szükség van. Összetartva, Szent István királyunk alappillérjét követve, felébresztjük azokat a társainkat is, akik még mindig középkori lencsével tekintenek azokra, akik a Teremtő nevét használva árulják portékájukat. A mérleg ugyanaz. Tegyünk azért, hogy a mérleg nyelve méregtelen legyen, igazságos, őszinte, szívből jövő.